Lia Kaufman

MNS 01
MNS 01

Oil on angled metal panel, 2016 116 x 55 cm

MNS 06
MNS 06

Oil on Aluminium panel, 2016 38 X 48 cm Lia Kaufman

MNS 08
MNS 08

Oil & Acrylic color on Aluminium panel, 2016 38 X 67 cm Lia Kaufman

MNS 07
MNS 07

Oil on Aluminium panel, 2016 57 X47 cm Lia Kaufman

ACCORDION I
ACCORDION I

Oil on canvas, 2013 100 x 120 cm Lia Kaufman

CAJA DE MUSICA
CAJA DE MUSICA

Oil on canvas, 2014 100 x 120 cm Lia Kaufman

YAYLI
YAYLI

Oil on canvas, 2015 45 x 45 cm Lia Kaufman

TAMBOR II
TAMBOR II

Oil on canvas, 2015 45 x 45 cm Lia Kaufman

SYNTHESIS
SYNTHESIS

Blups on canvas, 2013 80 x 105 cm Lia Kaufman

ACCORDION II
ACCORDION II

Blups on canvas, 2013 100 x 120 cm Lia Kaufman

TAMBOR
TAMBOR

Blups on canvas, 2013 80 x 120 cm Lia Kaufman

TRANQUIL TURQUOISE
TRANQUIL TURQUOISE

Blups on canvas, 2013 80 x 120 cm Lia Kaufman